Realizované projekty

Podpořila nás MAS Šumavsko

Díky místní akční skupině MAS Šumavsko a její strategii komunitně vedeného místního rozvoje „Živé a šťastné Šumavsko“ byl na naší farmu pořízen traktorový návěs v rámci výzvy do Programu rozvoje venkova v projektu s názvem „Nákup stroje pro Farmu Malenice“ , traktor s čelním nakladačem a výbavou v projektu s názvem „Nákup traktoru“, dále vůz na přepravu balíků a mobilní boxy v projektu s názvem „Nákup vybavení pro ekofarmu“ a v rámci projektu s názvem „Nákup vybavení Farmy Malenice“ bylo pořízeno příkopové rameno s žací hlavou a mobilní přístřešek pro zvířata.